Identificatie van de juridische dienstverlener:

Fleurs de Paris GmbH

vertegenwoordigd door de algemeen directeur Christian Egli

Bleibtreustraße 32
10707 Berlijn
Duitsland

Telefoon: +49 (0)30 12084350 (ma-vr, 10-17 uur)
Fax: +49 (0)30-120843599
E-mail: info@fleursdeparis.de

Handelsregisternummer HRB 179744 B

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online beslechting van geschillen (ODR-platform), dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/odr.

We zijn niet bereid om deel te nemen aan geschillenprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

Sinds 04.05.2016 zijn we lid van het initiatief "FairCommerce":

Ga voor meer informatie naar www.fair-commerce.de.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie:

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is: Fleurs de Paris GmbH

vertegenwoordigd door de algemeen directeur Christian Egli

Bleibtreustraße 32
10707 Berlijn
Duitsland

Telefoon: +49 (0)30 12084350 (ma-vr, 10.00 - 17.00 uur)

E-mail: info@fleursdeparis.de

Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg, Handelsregisternummer HRB 175543 BV

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of dergelijke) vaststelt.

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Philip Elshot
c/o Fleurs de Paris GmbH
Bleibtreustraße 32
10707 Berlijn
Duitsland

Email: datenschutz@fleursdeparis.de